Како да поручим комплетић књига?

Књижице шаљемо понедељком Пост Експресом

на Вашу адресу

Поштанске податке пошаљите на:

books@asya-and-mom.com

или

FB inbox @asyaANDmom

ЦЕНА КОМПЛЕТИЋА ЈЕ 798,00 динара
+ трошкови поште

ПРИЧА О МЕСЕЦУ – 22 стр, Корице: 300g кунздрук, сјај; кламовано; Садржај: 170g oфсет; ISBN:978-86-82014-00-3

ШЕЋЕРГРАД – 26 стр, Корице: 300g кунздрук, сјај; кламовано; Садржај: 170g oфсет; ISBN: 978-86-82014-01-0

YOUTUBE