Discover the beauty of words and images.

Откриј лепоту речи и слика.

ПРИЧА О МЕСЕЦУ – 22 стр, Корице: 300g кунстдрук, сјај; кламовано; Садржај: 170g oфсет; ISBN:978-86-82014-00-
ШЕЋЕРГРАД – 26 стр, Корице: 300g кунстдрук, сјај; кламовано; Садржај: 170g oфсет; ISBN: 978-86-82014-01-0

ЦЕНА КОМПЛЕТИЋА ЈЕ 850,00 динара
+ услуге Пост Експреса

Поштанске податке пошаљите на:

books@asya-and-mom.com

FB inbox @asyaANDmom

Instagram@asyaANDmom

За креативно подстицајни садржај посети наш YOUTUBE канал